Taekwon-do academy "Спортна зала"

Петък, 21 Септември 2012

Тренировки също така започват да се провеждат и в Спортна зала: Вторник     20.00 Червъртък ...

Зала Таекуон-До Проектантска организация

Петък, 21 Септември 2012

В град Варна тренировките по Таекуон - До ITF ще се провеждат в зала Проектантска организация ...

Спортен клуб "На Върха" Кв.Младост бл.154 ет.15

Петък, 21 Септември 2012

Тренировки също така се провеждат и в Спортен клуб "На Върха" Кв.Младост бл.154 ет.15 Понеделник ...

Самбо Матсуги /Sambo Matsugi/

САМБО МАТСУГИ

В превод Самбо Матсуги означава "три стъпков договорен спаринг". Започва винаги с крачка назад заемайки позицията "Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки"!

Упражнението включва три атаки ходейки напред, три защити - отстъпвайки и винаги завършва с контраатака. По принцип няма точно определени техники които са включени в това упражнение. Всеки може да подготви свои комбинации от техники, които да представи пред изпитващия. Това с което трябва да се съобрази е изискването техниките, които се използват да вървят от по-прости към по-сложни.

Ето примерни 10 упражнения:

1.

Атака

Защита

1. Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги 1. Вен Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки
2. Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги 2. Орун Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки
3. Орун Гънън Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги 3. Вен Гънън Со Анпальмок Каунде Баро Маки

Контраатака

1. Вен Гънън Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги

 

 

2.

Атака

Защита

1. Орунбаль Надзунде Апча Бусиги 1. Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки
2. Венбаль Надзунде Апча Бусиги 2. Орун Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки
3. Орунбаль Надзунде Апча Бусиги 3. Вен Гънън Со Бакат Пальмок Надзунде Баро Маки

Контраатака

1. Венбаль Каунде Апча Бусиги

 

3.

Атака

Защита

1. Вен Нюнча Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги 1. Орун Нюнча Со Анпальмок Каунде Маки
2. Орун Нюнча Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги 2. Вен Нюнча Со Анпальмок Каунде Маки
3. Вен Нюнча Со Ап Джумок Каунде Банде Чируги 3. Орун Нюнча Со Анпальмок Каунде Маки

Контраатака

1. Орун Годжун Со Опун Сонкут Каунде Баро Тульки

 

4.

Атака

Защита

1. Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги 1. Вен Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки
2. Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги 2. Орун Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки
3. Орун Гънън Со Ап Джумок Нопунде Баро Чируги 3. Вен Гънън Со Бакат Пальмок Баро Чукио Маки

Контраатака

1. Вен Гънън Со Ап Джумок Нопунде Банде Чируги

 

5.

Атака

Защита

1. Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Бакуро Териги 1. Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки
2. Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Бакуро Териги 2. Орун Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки
3. Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Бакуро Териги 3. Вен Нюнча Со Сонкаль Каунде Деби Маки

Контраатака

1. Орунбаль Каунде Йопча Чируги

 

6.

Атака

Защита

1. Орунбаль Каунде Йопча Чируги 1. Вен Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки
2. Венбаль Каунде Йопча Чируги 2. Орун Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки
3. Орунбаль Каунде Йопча Чируги 3. Вен Нюнча Со Пальмок Каунде Деби Маки

Контраатака

1. Орунбаль Нопунде Коро Чаги

 

7.

Атака

Защита

1. Орун Годжун Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги 1. Вен Нюнча Со Бакат Пальмок Каунде Ануро Маки
2. Вен Годжун Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги 2. Орун Нюнча Со Бакат Пальмок Каунде Ануро Маки
3. Орун Годжун Со Ап Джумок Каунде Баро Чируги 3. Вен Нюнча Со Бакат Пальмок Каунде Ануро Маки

Контраатака

1. Орунбаль Каунде Дольо Чаги

 

8.

Атака

Защита

1. Орунбаль Нопунде Йопча Чируги 1. Орун Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Баро Маки
2. Венбаль Нопунде Йопча Чируги 2. Вен Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Баро Маки
3. Орунбаль Нопунде Йопча Чируги 3. Орун Гънън Со Ту Пальмок Нопунде Баро Маки

Контраатака

1. Тимйо Каунде Йоп Чаги

 

9.

Атака

Защита

1. Орунбаль Нопунде Дольо Чаги 1. Орун Нюнча Со Сонкаль Нопунде Деби Маки
2. Венбаль Нопунде Дольо Чаги 2. Вен Нюнча Со Сонкаль Нопунде Деби Маки
3. Орунбаль Нопунде Дольо Чаги 3. Орун Нюнча Со Сонкаль Нопунде Деби Маки

Контраатака

1. Орунбаль Тимйо Каунде Дольо Чаги

 

10.

Атака

Защита

1. Орунбаль Каунде Апча Чируги 1. Вен Гънън Со Кьоча Джумок Нульо Маки
2. Венбаль Каунде Апча Чируги 2. Орун Гънън Со Кьоча Джумок Нульо Маки
3. Орунбаль Каунде Апча Чируги 3. Вен Гънън Со Кьоча Джумок Нульо Маки

Контраатака

1. Тимйо Апча Бусиги Нопунде, Каунде

 


 

 
Нагоре